Χρήσιμες διευθύνσεις

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις πέραν αυτών που υπάρχουν ήδη στη σταθερή διάταξη του ιστολογίου.

Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι:
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά βοηθήματα (Υπουργείο): http://www.study4exams.gr/
e-Η Πύλη των φιλολόγων (Η πρόκληση των Τ.Π.Ε. στηνΕκπαίδευση):

 Ηλεκτρονικά λεξικά
 http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες:
Ζέφυρος: Συλλογικός ηλεκτρονικός κατάλογος όλων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: http://zephyr.lib.uoc.gr/
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) http://argo.ekt.gr/Opac2_3/zConnectELL.html
Βιβλιοθήκες ανθρωπιστικών επιστημών στην Ελλάδα http://argo.ekt.gr/Opac2_2/zConnectELL.html
Βιβλιοθήκη "Ιωάννης Συκουτρής" Ακαδημίας Αθηνών:http://www.academyofathens.gr/ecPortal.asp?id=27&nt=18&lang=1
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard:http://chs.harvard.edu/CHS/article/display/44
Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/I-Bibliothiki/Psifiaki-Bibliothiki/
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: http://www.ekt.gr/
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας: www.nlg.gr
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: http://www.ascsa.edu.gr/gennadius/
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης: http://lib.thessaloniki.gr/#focus 

 Ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων – Ψηφιακές συλλογές 
Βιβλιογραφία του 18ου αιώνα:http://www.benaki.gr/bibliology/
BIBLIONET - Αναλυτική ετήσια βιβλιογραφία (2000 κ.ε.): http://www.biblionet.gr/
Παιδική λογοτεχνία – Βιβλιογραφική βάση: http://www.cc.uoa.gr/ptde/epet/index.html
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (στο εξής ΕΚΤ):
http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/gr/live/index.html
Γενικά Αρχεία του Κράτους http://www.gak.gr
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ): http://www.askiweb.eu/

Ψηφιοποιημένα βιβλία (λογοτεχνικά και μελέτες)
Openarchives.gr - Μηχανή αναζήτησης σε πολλές ψηφιακές ελληνικές βιβλιοθήκες http://www.openarchives.gr/ 
Ανέμη – Ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Κρήτης http://anemi.lib.uoc.gr 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες http://publiclibs.ypepth.gr 
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών/ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/digitize/hedi.htmhttp://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el
Ανοικτή πρόσβαση για όλους (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης): Ηλεκτρονικά Αποθετήρια http://www.openaccess.gr/ 
Ψηφιοθήκη του Α.Π.Θ.: http://invenio.lib.auth.gr/?ln=el
Ψηφιακή συλλογή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Ηπειρομνήμων» (περιοδικά: Εστία, Παναθήναια, Πανδώρα κ.ά.)http://pc-3.lib.uoi.gr/e-lib/
Ψηφιακή συλλογή Πανεπιστημίου Αθηνών «Πέργαμος» (επετηρίδες, πρακτικά συνεδριάσεων, φωτογραφικό υλικό κ.ά.)http://www.lib.uoa.gr/yphresies/chfiakes-sylloges/ 
Ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής http://catalog.parliament.gr/ 
Ελληνομνήμων (φιλοσοφικά και επιστημονικά χειρόγραφα που γράφτηκαν στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1600 – 1821. Κοραής, Ψαλλίδας κ.ά.) http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (35 μελέτες) http://195.251.7.62/iaen/Internet Archive – Ογκώδης βιβλιοθήκη λογοτεχνικών κειμένων και μελετών απ’ όλο τον κόσμο http://www.archive.org
Google – Ογκώδης βιβλιοθήκη λογοτεχνικών κειμένων και μελετών απ’ όλο τον κόσμο http://books.google.com/ 
Πύλη για την ελληνική γλώσσα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. στο εξής ΚΕΓ) – 4 ψηφιοποιημένες ανθολογίες (Κοκκινάκη, Πολέμη, Άγρα, Παπαδήμα) http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/anthologies/scanned/index.html
Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων: Διδακτικά βιβλία του ΟΕΣΒ/ΟΕΔΒ (1937 κ.έ.). Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο:http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user/results.zul?type=1&category=75. 

Φιλολογικά περιοδικά:
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου - Ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά περιοδικά:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=488

Πύλη για την ελληνική γλώσσα - Ηλεκτρονικά περιοδικά Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Σελίδες Έντυπων Λογοτεχνικών Περιοδικών - Καταγραφή:
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/guides/net/greek/greek_05.html

Κοσμόπολις – 20 ψηφιοποιημένα περιοδικά (19ος-20ός αι.) http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/

Πλειάς – 26 ψηφιοποιημένα περιοδικά (19ος-20ός αι.) http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/

Λέξημα. Λογοτεχνικό περιοδικό και πύλη http://www.lexima.gr/ 


Ποιητικήhttp://www.poetics.gr/
Δι@πολιτισμός: http://www.diapolitismos.net/
Ποιείν - Επιθεώρηση Ποιητικής Τέχνης: http://www.poiein.gr/
Φρέα http://www.ekt.gr/info-ρ: http://frear.gr/

Ψηφιοποιημένες εφημερίδες
Συλλογή εφημερίδων της Βιβλιοθήκης της Βουλής http://catalog.parliament.gr/ipac20/ipac.jsp?session=J35R84419910B.1330&profile=001&menu=search&submenu=subtab32&ts=1351844199180
Συλλογή εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης: http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html (Ακρόπολις 1883-1884, Ελευθερία 1944-1967, Εμπρός 1896-1969, Μακεδονία 1911-1981, Ριζοσπάστης 1917- 1983, Σκριπ 1893-1911, Ταχυδρόμος Αιγύπτου 1958-1977)
Δημόσιες Βιβλιοθήκες: http://publiclibs.ypepth.gr

Μελέτες
Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – παρουσίαση μελετών για τη νεοελληνική λογοτεχνία http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/studies/studies/index.html 
Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – ηλεκτρονικοί «φάκελοι» για λογοτεχνικά είδη (αστυνομική ιστορία, αυτοβιογραφία, διήγημα κ.ά.) (απαιτείται κωδικός πρόσβασης) http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/education/european/genres.html 
Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – ηλεκτρονικοί «φάκελοι» για λογοτεχνικά ρεύματα/κινήματα (ρομαντισμός, ρεαλισμός, νατουραλισμός, κ.ά.) (απαιτείται κωδικός πρόσβασης) http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/education/european/movements.html 
Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – κριτικά κείμενα για τη νεοελληνική και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία (απαιτείται κωδικός πρόσβασης) http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/anthologies/library/index.html 
Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – Μελέτη για τις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/index.html
Κριτικά σημειώματα για σύγχρονους συγγραφείς (Διεθνής έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη 2001) http://www.greece2001.gr/13.html
Ανοικτή πρόσβαση για όλους (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης): Ηλεκτρονικά Αποθετήρια http://www.openaccess.gr/ 
Διαπολιτισμός – μελέτες http://www.diapolitismos.gr/ 
Σύγχρονη ελληνική ποίηση (Χρήστος Δημάκης) – μελέτες από περιοδικά http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.htm
Ανοιχτή Λογοτεχνία / Openlit: www.openlit.gr Η πόλη στη λογοτεχνία (νεοελληνική και ευρωπαϊκή) http://www.openlit.gr/cities.aspx Πέντε διδακτικά σενάρια για τη διδασκαλία λογοτεχνικών έργων με θέμα τις αναπαραστάσεις όψεων της πόλης (ελληνικά απόκρυφα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, οι Αόρατες πόλεις του Καλβίνο, οι Έξι νύχτες στην Ακρόπολη του Σεφέρη, η Πλατεία Ομονοίας σε κείμενα των Μητσάκη-Ιωάννου- Κουμανταρέα, λογοτεχνικός χάρτης των Ιωαννίνων).

Οπτικοακουστικό υλικό
Πύλη για την ελληνική γλώσσα – Ηλεκτρονικά προϊόντα: Βιβλιογραφική ενημέρωση και περιγραφή http://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/guides/digital/index.html
Οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/index.aspx
Ε.ΚΕ.ΒΙ. - Αρχείο συγγραφέων από τον 18ο ώς τον 20ό αιώνα http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461 Οι πληροφορίες κοσμούνται και από φωτογραφίες και πορτρέτα λογοτεχνών (18ος αι. - 1935)
Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισμού – πορτρέτα και υπογραφές για 100 περίπου συγγραφείς http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp
Ε.Λ.Ι.Α. – Φωτογραφικό αρχείο τόπων, προσώπων κ.ά. 48.000 φωτογραφίες – 10.000 καρτ ποστάλ http://www.elia.org.gr 
Εικαστικόν (της Εκκλησίας της Ελλάδας): Εικαστικά – Μουσική http://www.eikastikon.gr/ 

Classics
http://stephanus.tlg.uci.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.stoa.org/
http://www.dainst.org/
http://chs.harvard.edu/
http://archimedes.fas.harvard.edu/
http://dl.tufts.edu/
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camena_e.html
http://www.internetcentre.imperial.ac.uk/
http://perseus.uchicago.edu/

https://github.com/OGL-PatrologiaGraecaDev

Ιστορία
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: www.ime.gr
Μουσείο Μπενάκη: benaki.gr/museum/visiting/gr/index.htm
Οπτικοακουστικό αρχείο ΕΡΤ: www.ert.archives.gr
Ελληνικό λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο: http://www.elia.org.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου